Posadzki ogólno przemysłowe

Standardowa, antypoślizgowa posadzka żywiczna typu „Kamienny Dywan”

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,0 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna + kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna żywica powłokowa).

Cechuje ją możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe ( twarde ) i poliuretanowe ( półelastyczne ).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych naciskach punktowych.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 2000, Epirex 4000, Mastertop 1270, Mastertop 1324, Ucrete MF, Epidian 561, Polyment, Floorpol, Sikafloor 261, Techniplast 200, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES


 
basf
bazylia
ces
durocem
kwarc-system
remmers
sika

ROZWIĄZANIA

Posadzki ogólno przemysłowe

W szczególności cechuje je wysoka trwałość i odporność na obciążenia mechaniczne (nacisk, ścieranie) oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Miejsca zastosowań

 • hale produkcyjne;
 • magazyny i miejsca odkładcze;
 • ciągi komunikacyjne, korytarze, schody i klatki schodowe;
 • podjazdy, rampy załadowcze i pochylnie;
 • pomieszczenia techniczne, laboratoria, łazienki, akumulatorownie;
 • strefy EXW oraz ESD.

Przykładowe rozwiązania

Standardowa, antypoślizgowa posadzka żywiczna typu „Kamienny Dywan”

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,0 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna + kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna żywica powłokowa).

Cechuje ją możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe ( twarde ) i poliuretanowe ( półelastyczne ).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych naciskach punktowych.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 2000, Epirex 4000, Mastertop 1270, Mastertop 1324, Ucrete MF, Epidian 561, Polyment, Floorpol, Sikafloor 261, Techniplast 200, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES


Standardowa, gładka posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,0 - 2,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica gruntujaca + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (dwuskładnikowa, barwna powłoka żywiczna).

Cechuje ją duża estetyka i łatwość w utrzymaniu czystości.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półelastyczne).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 2000, Epirex 4000, Mastertop 1270, Mastertop 1324, Ucrete MF , Epidian 561, Polyment, Floorpol, Sikafloor 261, Techniplast 300, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES.


Mozaikowa, gładka posadzka żywiczna

Jest to wysokiej klasy mozaikowa, wielowarstwowa posadzka epoksydowa o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 5-u warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żwica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy szczepnej (barwna powłoka + posypka kolorowym kruszywem);
 • warstwy zasadniczej (mieszanina bezbarwnej żywicy epoksydowej + kolorowy mix kruszywa);
 • warstwy doszczelniającej (bezbarwna dwuskładnikowa, żywica epoksydowa);
 • warstwa zamykająca (bezbarwna, połyskliwa lub matowa powłoka chemoutwardzalna ).

Cechuje ją wysoka estetyka i trwałość a zwłaszcza odporność na ścieranie i nacisk.

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o wysokich oczekiwaniach estetycznych oraz średnim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 400, Epidian 505, Sikafloor 162, Techniplast 400, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers, Floorpol.


Antystatyczna posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa żywiczna posadzka o zdolności do odprowadzania z powierzchni ładunków elektrycznych do odpowiednich instalacji uziomowych. Grubość ok. 2,0 - 2,5 mm.

Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica gruntujaca + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy przewodzącej (grunt przewodzący + taśmy miedziane);
 • warstwy zasadniczej (dwuskładnikowa, barwna przewodząca żywica chemoutwardzalna).

Cechuje ją odpowiednia przewodność skrośna ( 10 ÷100 k Ω ) na całej powierzchni oraz dobre właściwości eksploatacyjne - zwłaszcza łatwość w utrzymaniu czystości.

Najczęściej stosowane żywice to: epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półtwarde). Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o wymaganych właściwościach antystatycznych (strefy przeciwwybuchowe EXW lub przewodzące ESD).

Przykładowe rozwiązania

Mastertop 1270 AS, Mastertop 1324 AS, Mastertop BC 370 AS, Mastertop BC 375 AS, Ucrete MF AS, Epidian 562 AS, Sikafloor 261 AS, Plexilith AS, Eurofloor AS, Megadur AS, Indufloor IB AS, Posadzki CES AS, Polyment AS, Floorpol AS.


Powłokowa posadzka żywiczna

Jest to powłokowa, wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 1,0 - 1,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica gruntująca + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica powłokotwórcza + drobne kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna powłoka żywiczna).

Cechuje ją stosunkowo niski koszt wykonania oraz dobre parametry eksploatacyjno-użytkowe.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe ( twarde ) i poliuretanowe ( półelastyczne ). Polecana do stosowania w miejscach o niskim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 100, Mastertop 1221, Mastertop 1279, Ucrete DP 10, Ucrete DP 30, Epidian 561, Sikafloor 261, Techniplast 200, Plexilith, Silikat, Eurofloor, Megadur 100, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers.


Dyfuzyjna posadzka powłokowa

Jest to powłokowa, wielowarstwowa posadzka na bazie żywic wodorozcieńczalnych o grubości ok. 0,5 - 1,0 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 2-ch warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (wodorozcieńczalna żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa)
 • warstwy zamykającej (wodorozcieńczalna, barwna powłoka żywiczna )

Cechuje ją możliwość układania na świeżym i wilgotnym podkładzie betonowym oraz relatywnie niski koszt wykonania przy dobrych parametrach eksploatacyjno-użytkowych.

Polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i potrzebie odprowadzania szczątkowej wilgoci z podkładu betonowego.

Przykładowe rozwiązania

Mastertop 1110, Sikafloor 2520 W, Aquaplast 200, Eurofloor RCWA, Remmers WD, Indufloor IB, Posadzki CES W.


Posadzki dla przemysłu spożywczego

W szczególności cechuje je wysoka trwałość i odporność na obciążenia: termiczne, biologiczne i mechaniczne oraz łatwość w utrzymaniu higieny.

Miejsca zastosowań

 • rzeźnie, ubojnie, masarnie, hale rozbioru;
 • kuchnie, warzelnie, mleczarnie, udojnie, kwaszarnie;
 • stajnie, obory, chlewnie, kurniki;
 • piekarnie, suszarnie, łazienki, stołówki, kuchnie;
 • zamrażarnie, chłodnie, przechowalnie i dojrzewalnie owoców;
 • browary, winiarnie, wytwórnie soków, przetwórnie owoców.

Przykładowe rozwiązani

Posadzka poliuretanowa

Jest to wielowarstwowa posadzka epoksydowa o grubości ok. 2,0 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej ( niskolepka żywica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa)
 • warstwy zasadniczej (dwuskładnikowa, barwna żywica poliuretanowa )
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (dwuskładnikowa, barwna powłoka chemoutwardzalna )

 

Cechuje ją możliwość stosunkowo szybkiego wykonania ( nawet w niskich temperaturach ) oraz dobre parametry eksploatacyjno-użytkowe. Może być gładka lub antypoślizgowa.

Polecana do stosowania w miejscach o małym natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń oraz niskich lub zmieniających się temperaturach eksploatacji ( - 50 ÷ + 35˚ C).

Przykładowe rozwiązania

Mastertop 1324, Mastertop BC 375, Novofloor, Floorpol, Sikafloor, Eurofloor, Megadur, Indufloor IB, Posadzki CES

 


Posadzka metakrylowa

Jest to standardowa, wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,0 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównującej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica + wypełniacz lub bezbarwna żywica + barwne kruszywa);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna lub bezbarwna żywica metakrylowa).

Cechuje ją możliwość bardzo szybkiego wykonania (nawet w niskich temperaturach) oraz dobre parametry eksploatacyjno-użytkowe. W zależności od uzgodnień może być gładka lub antypoślizgowa.

Polecana do stosowania w suchych miejscach z potrzebą ograniczenia czasu wykonywania prac.

Przykładowe rozwiązania

Plexilith, Silikal.

 


 


Posadzka mozaikowa, epoksydowa

Jest to wysokiej klasy mozaikowa, wielowarstwowa posadzka epoksydowa o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 5-u warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej ( niskolepka żywica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa)
 • warstwy zasadniczej (mieszanina bezbarwnej żywicy epoksydowej + kolorowy mix kruszywa )
 • warstwy doszczelniającej (bezbarwna dwuskładnikowa, żywica epoksydowa )
 • warstwa zamykająca ( bezbarwna, połyskliwa lub matowa powłoka chemoutwardzalna )

Cechuje ją wysoka estetyka i trwałość a zwłaszcza odporność na ścieranie i nacisk.

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o wysokich oczekiwaniach estetycznych oraz średnim natężeniu ruchu.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 400, Epidian 505, Sikafloor 162, Techniplast 400, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers, Floorpol,

 


 


Posadzka mineralno-polimocznikowa

Jest to grubowarstwowa posadzka mineralno-polimocznikowa o grubości ok. 3,0 ÷10,0 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z dwóch warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej ( niskolepka żywica polimocznikowa + posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (czteroskładnikowa, barwna żywica polimocznikowa + kruszywa mineralne).

Cechuje ją wysoka odporność na nacisk i tarcie oraz bardzo dobra odporność na duże skoki i szoki temperaturowe, wysoką wilgoć i kontakt z materiałem biologicznym.

W zależności od grubości i rodzaju zastosowanego rozwiązania posadzka może mieć odpowiednią klasę antypoślizgowości i odporności na temperaturę : 80 - 180 ˚C.

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz konieczności utrzymania wysokiego stopnia czystości poprzez stosowanie gorącej pary wodnej.

Przykładowe rozwiązania systemowe

Ucrete UD 200, Ucrete MF, Ucrete DP 10, Ucrete DP 30, Sikafloor N Pur Cem, Flowfresh MF, Floor System 800 Poly-Cem, Euroflor PU CEM SL


 


Posadzki dla przemysłu chemicznego

Zastosowanie posadzek w przemyśle chemicznym

 • silosy, zbiorniki, wanny i kadzie betonowe;
 • wanny awaryjne, strefy przeładunkowe, magazyny chemiczne;
 • wanny galwaniczne, akumulatorownie, suszarnie, malarnie;
 • strefy EXW lub ES.

Przykładowe rozwiązania

Mozaikowa, gładka posadzka żywiczna

Jest to wysokiej klasy mozaikowa, wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 5-u warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy szczepnej (barwna powłoka + posypka kolorowym kruszywem);
 • warstwy zasadniczej (mieszanina bezbarwnej konstrukcyjna + kolorowy mix kruszywa);
 • warstwy doszczelniającej (bezbarwna żywica zamykajaca);
 • warstwa zamykająca (bezbarwna, połyskliwa lub matowa powłoka chemoutwardzalna).
Cechuje ją wysoka estetyka i trwałość a zwłaszcza odporność na ścieranie i nacisk (75 MPa).

Najczęściej stosowane żywice to: o bardzo wysokich opornościach chemicznych (winyloestrowe), epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półtwarde).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o wysokich oczekiwaniach estetycznych oraz średnim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 400, Epidian 505, Sikafloor 162, Techniplast 400, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers, Floorpol.
Antystatyczna posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa żywiczna posadzka o zdolności do odprowadzania z powierzchni ładunków elektrycznych do odpowiednich instalacji uziomowych. Grubość ok. 2,0 - 2,5 mm.

Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żwica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy przewodzącej (grunt przewodzący + taśmy miedziane);
 • warstwy zasadniczej (dwuskładnikowa, barwna przewodząca żywica chemoutwardzalna).
Cechuje ją odpowiednia przewodność skrośna (10 ÷100 k Ω) na całej powierzchni oraz dobre właściwości eksploatacyjne - zwłaszcza łatwość w utrzymaniu czystości.

Przykładowe rozwiązania

Mastertop 1270 AS, Mastertop 1324 AS, Mastertop BC 370 AS, Mastertop BC 375 AS, Ucrete MF AS, Epidian 562 AS, Sikafloor 261 AS, Plexilith AS, Eurofloor AS, Megadur AS, Indufloor IB AS, Posadzki CES AS, Polyment AS, Floorpol AS.


Standardowa, antypoślizgowa posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm.  Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna + kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna żywica powłokowa).

Cechuje ją wysoka odporność mechaniczna i dobra odporność chemiczna oraz możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Najczęściej stosowane żywice to: o bardzo wysokich opornościach chemicznych (winyloestrowe), epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półtwarde).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych naciskach punktowych.

Przykładowe rozwiązania

Epirex, Mastertop Ucrete, Polimal, Polyment, Floorpol, Sikafloor, Techniplast, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur, Indufloor IB, Posadzki CES.
Pancerna posadzka żywiczna - zbrojona matami szklanymi i warstwą kruszywa mineralnego

Jest to wielowarstwowa posadzka winylowa grubości ok. 4,0 ÷ 5,0 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 5-u warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy wzmacniająco-laminatowej (żywica konstrukcyjna +2 x mata szklana);
 • warstwy pośredniej (zywica konstrukcyjna + kruszywo);
 • warstwy właściwej (barwna żywica konstrukcyjna + naturalne kruszywo lub bezb. żywica + mix. kolorowego kruszywa);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (bezbarwna żywica chemoodporna).
Cechuje ją bardzo wysoka chemoodporność i odporność na obciążenia mechaniczne oraz możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa. Może być barwna lub mozaikowa.

Najczęściej stosowane żywice to: o bardzo wysokich opornościach chemicznych ( winyloestrowe ), epoksydowe ( twarde ) i poliuretanowe (półtwarde).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych naciskach punktowych oraz dużych obciążeniach chemicznych (stężone kwasy, ługi, niektóre rozpuszczalniki).

Przykładowe rozwiązania

Epirex, Mastertop 1270, Mastertop 1324, Epidian 5, Polyment, Sikafloor 261, Techniplast, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur, Indufloor IB, Posadzki CES

Laminatowa posadzka żywiczna - zbrojona matami szklanymi

Jest to wielowarstwowa posadzka grubości ok. 3,0 ÷ 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 4-ech warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy wyrównująco-wzmacniająco (żywica konstrukcyjna + 2 x mata szklana);
 • warstwy właściwej (barwna żywica + naturalne kruszywo lub bezb. żywica + mix kolorowego kruszywa);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (bezbarwna żywica chemoodporna);
Cechuje ją wysoka szczelność i chemoodporność oraz możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Może być barwna lub mozaikowa.

Najczęściej stosowane żywice to: o bardzo wysokich opornościach chemicznych (winyloestrowe), epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półelastyczne).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych naciskach punktowych oraz sporadycznych obciążeniach chemicznych (stężone kwasy, ługi, sole i niektóre rozpuszczalniki).

Przykładowe rozwiązania

Epirex, Mastertop 1270, Mastertop 1324, Epidian 5, Polyment, Sikafloor 261, Techniplast, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur, Indufloor IB, Posadzki CES.
Posadzki dla farmacji i służby zdrowia

W szczególności cechuje je wysoka estetyka i trwałość oraz łatwość w utrzymaniu higieny.

Miejsca zastosowań:
 • hale produkcyjne, sale operacyjne, pomieszczenia diagnostyczne;
 • magazyny i miejsca odkładcze odpadów, łazienki;
 • ciągi komunikacyjne, korytarze, schody i klatki schodowe, poczekalnie;
 • pomieszczenia techniczne, laboratoria, serwerownie, kuchnie, stołówki, pralnie, suszarnie;
 • strefy EXW lub ESD.

Przykładowe rozwiązania

Mozaikowa, gładka posadzka żywiczna

Jest to wysokiej klasy mozaikowa, wielowarstwowa posadzka epoksydowa o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 5-u warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żwica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy szczepnej (barwna powłoka + posypka kolorowym kruszywem);
 • warstwy zasadniczej (mieszanina bezbarwnej żywicy epoksydowej + kolorowy mix kruszywa);
 • warstwy doszczelniającej (bezbarwna dwuskładnikowa, żywica epoksydowa);
 • warstwa zamykająca (bezbarwna, połyskliwa lub matowa powłoka chemoutwardzalna).
Cechuje ją wysoka estetyka i trwałość a zwłaszcza odporność na ścieranie i nacisk (75 MPa).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o wysokich oczekiwaniach estetycznych oraz średnim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 400, Epidian 505, Sikafloor 162, Techniplast 400, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers, Floorpol.

Standardowa, gładka posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,0 - 2,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica gruntujaca + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (dwuskładnikowa, barwna powłoka żywiczna).
Cechuje ją duża estetyka i łatwość w utrzymaniu czystości.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe ( twarde ) i poliuretanowe ( półelastyczne ).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 2000, Epirex 4000, Mastertop 1270, Mastertop 1324, Ucrete MF , Epidian 561, Polyment, Floorpol, Sikafloor 261, Techniplast 300, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES.
Posadzki dla użytku publicznego i budownictwa indywidualnego

W szczególności cechuje je wysoka estetyka i trwałość oraz łatwość w utrzymaniu higieny.

Miejsca zastosowań:
 • budynki mieszkalne, piwnice, garaże, balkony, tarasy, schody, klatki schodowe
 • hale wystawowe, sklepy, markety, bary, puby,
 • pralnie, kotłownie, suszarnie
 • biura, świetlice, sale konferencyjne, czytelnie, biblioteki, archiwa.

Przykładowe rozwiązania

Standardowa, antypoślizgowa posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm.  Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna + kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna żywica powłokowa).

Cechuje ją wysoka odporność mechaniczna i dobra odporność chemiczna oraz możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Najczęściej stosowane żywice to: o bardzo wysokich opornościach chemicznych (winyloestrowe), epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półtwarde).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych naciskach punktowych.

Przykładowe rozwiązania

Epirex, Mastertop Ucrete, Polimal, Polyment, Floorpol, Sikafloor, Techniplast, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur, Indufloor IB, Posadzki CES.
Standardowa, gładka posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,0 - 2,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica gruntujaca + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (dwuskładnikowa, barwna powłoka żywiczna).

Cechuje ją duża estetyka i łatwość w utrzymaniu czystości.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półelastyczne).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 2000, Epirex 4000, Mastertop 1270, Mastertop 1324, Ucrete MF , Epidian 561, Polyment, Floorpol, Sikafloor 261, Techniplast 300, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES.


Mozaikowa, gładka posadzka żywiczna

Jest to wysokiej klasy mozaikowa, wielowarstwowa posadzka epoksydowa o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 5-u warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żwica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy szczepnej (barwna powłoka + posypka kolorowym kruszywem);
 • warstwy zasadniczej (mieszanina bezbarwnej żywicy epoksydowej + kolorowy mix kruszywa);
 • warstwy doszczelniającej (bezbarwna dwuskładnikowa, żywica epoksydowa);
 • warstwa zamykająca (bezbarwna, połyskliwa lub matowa powłoka chemoutwardzalna ).

Cechuje ją wysoka estetyka i trwałość a zwłaszcza odporność na ścieranie i nacisk  (70 MPa). 

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o wysokich oczekiwaniach estetycznych oraz średnim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 400, Epidian 505, Sikafloor 162, Techniplast 400, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur 400, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers, Floorpol.


Powłokowa posadzka żywiczna

Jest to powłokowa, wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 1,0 - 1,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica gruntująca + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica powłokotwórcza + drobne kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna powłoka żywiczna).

Cechuje ją stosunkowo niski koszt wykonania oraz dobre parametry eksploatacyjno-użytkowe.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe ( twarde ) i poliuretanowe ( półelastyczne ). Polecana do stosowania w miejscach o niskim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 100, Mastertop 1221, Mastertop 1279, Ucrete DP 10, Ucrete DP 30, Epidian 561, Sikafloor 261, Techniplast 200, Plexilith, Silikat, Eurofloor, Megadur 100, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers.


Dyfuzyjna posadzka powłokowa

Jest to powłokowa, wielowarstwowa posadzka na bazie żywic wodorozcieńczalnych o grubości ok. 0,5 - 1,0 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 2-ch warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (wodorozcieńczalna żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa)
 • warstwy zamykającej (wodorozcieńczalna, barwna powłoka żywiczna )

Cechuje ją możliwość układania na świeżym i wilgotnym podkładzie betonowym oraz relatywnie niski koszt wykonania przy dobrych parametrach eksploatacyjno-użytkowych.

Polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i potrzebie odprowadzania szczątkowej wilgoci z podkładu betonowego.

Przykładowe rozwiązania

Mastertop 1110, Sikafloor 2520 W, Aquaplast 200, Eurofloor RCWA, Remmers WD, Indufloor IB, Posadzki CES W.


Hydroizolacyjna, antypoślizgowa posadzka poliuretanowo-epoksydowa - wewnętrzna

Jest to wielowarstwowa posadzka epoksydowa o grubości ok. 3,0 - 3,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 4-ech warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy elastycznej: doszczelniającej i kompensującej naprężenia w podłożu (elastyczna membrana poliuretanowa + kruszywa mineralne);
 • warstwy pośredniej (barwna żywica szczepna + posypka kruszywem);
 • warstwy właściwej (barwna żywica + posypka lub bezbarwna żywica + kolorowy żwirek);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwny lub bezbarwny lakier).
Cechuje ją dobra odporność na warunki atmosferyczne, oraz możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych wymaganiach na hydroszczelność, antypoślizgowość.

Przykładowe rozwiązania

Conideck 2262, Sikafloor 355 N, Eurostep Roadmark, Induflor.
Posadzki w garażach i na parkingach

W szczególności cechuje je wysoka odporność na obciążenia mechaniczne (nacisk, ścieranie) i typowe warunki atmosferyczne oraz antypoślizgowość.

Miejsca zastosowań:
 • parkingi „zewnętrzne";
 • parkingi „wewnętrzne";
 • garaże wielopoziomowe;
 • patia, piwnice.

Przykładowe rozwiązania

Standardowa, antypoślizgowa posadzka żywiczna

Jest to wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 2,5 - 3,5 mm.  Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica konstrukcyjna + kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna żywica powłokowa).

Cechuje ją wysoka odporność mechaniczna i dobra odporność chemiczna oraz możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Najczęściej stosowane żywice to: o bardzo wysokich opornościach chemicznych (winyloestrowe), epoksydowe (twarde) i poliuretanowe (półtwarde).

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych naciskach punktowych.

Przykładowe rozwiązania

Epirex, Mastertop Ucrete, Polimal, Polyment, Floorpol, Sikafloor, Techniplast, Plexilith, Silikal, Eurofloor, Megadur, Indufloor IB, Posadzki CES.
Powłokowa posadzka żywiczna

Jest to powłokowa, wielowarstwowa posadzka żywiczna o grubości ok. 1,0 - 1,5 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 3-ech warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica gruntująca + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy zasadniczej (barwna żywica powłokotwórcza + drobne kruszywa mineralne);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwna powłoka żywiczna).

Cechuje ją stosunkowo niski koszt wykonania oraz dobre parametry eksploatacyjno-użytkowe.

Najczęściej stosowanymi żywicami są: żywice epoksydowe ( twarde ) i poliuretanowe ( półelastyczne ). Polecana do stosowania w miejscach o niskim natężeniu ruchu i potrzebie łatwego usuwania zabrudzeń.

Przykładowe rozwiązania

Epirex 100, Mastertop 1221, Mastertop 1279, Ucrete DP 10, Ucrete DP 30, Epidian 561, Sikafloor 261, Techniplast 200, Plexilith, Silikat, Eurofloor, Megadur 100, Indufloor IB, Posadzki CES, Remmers.


Dyfuzyjna posadzka powłokowa

Jest to powłokowa, wielowarstwowa posadzka na bazie żywic wodorozcieńczalnych o grubości ok. 0,5 - 1,0 mm. Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 2-ch warstw:

 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (wodorozcieńczalna żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa)
 • warstwy zamykającej (wodorozcieńczalna, barwna powłoka żywiczna )

Cechuje ją możliwość układania na świeżym i wilgotnym podkładzie betonowym oraz relatywnie niski koszt wykonania przy dobrych parametrach eksploatacyjno-użytkowych.

Polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i potrzebie odprowadzania szczątkowej wilgoci z podkładu betonowego.

Przykładowe rozwiązania

Mastertop 1110, Sikafloor 2520 W, Aquaplast 200, Eurofloor RCWA, Remmers WD, Indufloor IB, Posadzki CES W.


Hydroizolacyjna, antypoślizgowa posadzka poliuretanowo-epoksydowa - zewnętrzna

Jest to wielowarstwowa posadzka epoksydowa o grubości ok. 3,0 - 3,5 mm.  Wykonywana jest na odpowiedniej jakości podkładzie betonowym.

Najczęściej składa się z 4-ech warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica epoksydowa + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwy elastycznej: doszczelniającej i kompensującej naprężenia w podłożu (elastyczna membrana poliuretanowa + kruszywa mineralne);
 • warstwy pośredniej (barwna żywica szczepna + posypka kruszywem);
 • warstwy właściwej (barwna żywica + posypka lub bezbarwna żywica + kolorowy żwirek);
 • warstwa doszczelniająco-zamykająca (barwny lub bezbarwny lakier poliuretanowy odporny na UV).
Cechuje ją wysoka odporność na warunki atmosferyczne, oraz możliwość optymalizacji kompromisu pomiędzy antypoślizgowością i utrzymaniem czystości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa.

Szczególnie polecana do stosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu i dużych wymaganiach na hydroszczelność, antypoślizgowość i odporność na warunki atmosferyczne.

Przykładowe rozwiązania

Conideck 2262, Sikafloor 355 N, Eurostep Roadmark, Induflor.

Antypoślizgowa nawierzchnia sportowa

Jest to wielowarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o grubości ok. 4,5 ÷6,0 mm wykonana na przyklejonej do podłoża wykładzinie z granulatu gumowego o odpowiedniej grubości (4 - 12 mm). Sumaryczna grubość systemu: 8,5 ÷18,0 mm.

Najczęściej składa się z 6-u warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwa kleju poliuretanowego;
 • warstwa wykładziny z granulatu gumowego (nadającej elastyczność);
 • warstwy właściwej (mieszanina barwnego granulatu EPDM i bezbarwnego spoiwa poliuretanowego );
 • warstwy barwnego lakieru poliuretanowego oznaczającego linie i pola;
 • warstwy bezbarwnego, elastycznego lakieru poliuretanowego (zwiększającego trwałość systemu).
Cechuje ją wodoprzepuszczalność, bardzo wysoka elastyczność punktowa (odbojność) i antypoślizgowość oraz wysokie walory estetyczno-użytkowe. Szczególnie polecana do stosowania na boiskach do tenisa, przyszkolnych boiskach wielofunkcyjnych, bezpiecznych placach zabaw.

Przykładowe rozwiązania

Conifloor, Conipur M, Conika, Novofloor Tartan, Hemet, Remers, Eurofloor, TetrapurGładka nawierzchnia sportowa

Jest to wielowarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o grubości ok. 2,5 ÷3,0 mm wykonana na przyklejonej do podłoża i uszczelnionej wykładzinie z granulatu gumowego o odpowiedniej grubości ( 4 - 12 mm ). Sumaryczna grubość nawierzchni : 6,5 ÷15,0 mm.

Najczęściej składa się z 8-u warstw:
 • warstwy gruntująco-wyrównujacej (niskolepka żywica + wypełniacz i posypka kwarcowa);
 • warstwa kleju poliuretanowego;
 • warstwa wykładziny z granulatu gumowego (nadającej elastyczność);
 • warstwy elastycznej szpachli doszczelniającej pory wykładziny;
 • warstwy nośnej wylewki poliuretanowej (2,0 - 2,5 mm);
 • warstwy barwnych i elastycznych powłok poliuretanowych określających poszczególne pola;
 • warstwy wzmacniającej bezbarwnego lakieru matującego.
Cechuje ją wysoka elastyczność punktowa ( odbojność ) oraz wysokie walory estetyczno-użytkowe.

Szczególnie polecana do stosowania w salkach gimnastycznych i klubach fitness.

Przykładowe rozwiązania

Mastertop 1325, Conifloor Sport, Conika, Conipur HG, Tetrpur, Novofloor Sport, Hemet, Remers, Eurofloor.Posadzki w obiektach rekreacyjnych i sportowych

Elastyczne nawierzchnie żywiczne nadające posadzkom walory komfortowo-estetyczne. W szczególności cechuje je wysoka elastyczność, trwałość oraz antypoślizgowość i wysoka estetyka.

Miejsca zastosowań:
 • sale sportowe, sale gimnastyczne, kluby fitness,
 • korty tenisowe, bezpieczne place zabaw, boiska wielofunkcyjne

Przykładowe rozwiązania